Okvirni program Zdrave šole za šol. 2012/13

 

1. Poleg skrbi za zdravje v  našem vsakdanjem življenje bomo posvečali tudi veliko pozornost ohranjanju čistega okolja.

2. Sodelovali  bomo na čistilni akciji, akciji zbiranja tonerjev in odpadnih baterij.

3. Promovirali bomo zdravje:

Izvedli bomo skupni naravoslovni dan na temo zdravja, kjer bomo sodelovali z višjo medicinsko sestro go. Sašo Horvat, z društvom za  koronarne bolezni Ravne in gospodom Kordežem ter sodelavci, z go Šepul, predstavnico čebelarjev v kraju, z go. Simetinger Marjano iz ZZV Ravne in njenimi strokovnimi sodelavci (z go. Heleno Pavlič, z dr. Nedo Hudopisk )

Preko celega šolskega leta bomo posvečali velik poudarek zdravi šolski prehrani.

4. Nadaljujemo z  ZELENIM PONEDELJKOM, dnevom, ko na našem jedilniku ne bo mesa, v prehrano bomo vključevali živila, ki preprečujejo absorbcijo svinca v telo.

4. Izvajali bomo ankete o prehrani.

5. Uredili bomo eko vrt.

6. Skrbeli za ločeno zbiranje odpadkov in varčevanje z energijo. Nadaljevali bomo z zbiranjem zamaškov

7. Vsekakor pa bomo delovali v slogu vizije naše šole ter s skupnimi močmi poskrbeli da bo rdeča nit ZDRAVE ŠOLE pomagala vzpostaviti in vzdrževati dobre, pozitivne, tople, predvsem pa pristne odnose med vsemi, ki smo del pedagoškega trikotnika.

V ta namen bodo starejši učenci sodelovali z mlajšimi in jim pomagali. V razred jim bodo prinašali šolsko malico in ob določenih dnevih jim bodo šli v razred prebrati krajše besedilo in se z njimi pogovoriti. To pomeni, da bomo nadaljevali s projektom opismenjevanje.

Izvajali bomo med vrstniško mediacijo,

8. Obeležili bomo vse svetovne dneve,

9. Izvedli bomo preventivne zdravstvene in zobozdravstvene preglede in sodelovali  akciji Čisti zobje.

10. Vključeni bomo v projektu tradicionalni slovenski zajtrk in v shemi sadja.

 

Sabina Kovačič

 

(Skupno 31 obiskov, današnjih obiskov 1)