Vključevanje v projekte šol.l.2014/15

1.   POSTOPNO UVAJANJE OBVEZNEGA DRUGEGA TUJEGA JEZIKA V OŠ – projekt poteka pod pokroviteljstvom Ministrstva za šolstvo in šport (Angela Jelen, Irena Greiner, Romana Košutnik, Davorin Vončina)2.   ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG – 3-letni projekt (izvajalka: Tamara Oblak)3.   200-LETNICA ŠOLSTVA V ČRNI (Marija Rus, Irena Greiner, Cvetka Dimec, Virginija Špeh, Cecilija Piko, Marta Repanšek, Dragica Mazej)4.   FIT – »Svet gibanja, svet veselja«  (koordinatorici: Eva Jelen, Jasmina Dretnik)

5.   RASTEM S KNJIGO – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu – (Tea Rotovnik). Projekt poteka že četrto šolsko leto in povezuje delo šolske knjižnice in lokalnih knjižnic. Hkrati dobijo vsi sedmošolci podarjeno izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo ob svojem obisku v splošni knjižnici Črna na Koroškem.

6.   BRALNE ZNAČKE (koordinatorica: Tea Rotovnik) – Prežihova bralna značka, EKO bralna značka, bralna značka pri angleščini, nemška bralna značka EPI Lesepreis (koordinatorica: Angela Jelen)

7.   E-ŠOLSTVO (koordinator: Branko Hancman, članice tima: Romana Košutnik, Špela Pečnik, Mihaela Goltnik, Petra Halner, Mojca Petrič, Bojana Hudrap)
Naša šola je bila v projekt E-šolstvo prijavljena v šolskem letu 2009/2010, svetovalec vodstvu šole je Franc Štrekelj (Projekt E-šolstvo/podpora/svetovanje vodstvu šole).

8.   NAŠA MALA KNJIŽNICA (koordinatorica: Nevenka Germadnik)

9.   POLICIST LEON SVETUJE  (koordinatorica: Nevenka Germadnik)

10.   PASAVČEK (koordinatorica: Ivanka Kompan)

11.   THE TEDDY BEAR PROJECT (4.–6. razred) (mentorica: Andrejka Fajmut)

12.   PO ZNANJE NA KMETIJO (koordinatorica: Milena Majcenovič)

13.   SIMBIOZ@ (koordinator: Branko Hancman)

14.   ŠOLSKI PARLAMENT – Junaki našega časa – KDO so in ZAKAJ? (koordinatorici: Cveta Dimec, Andrejka Fajmut)

15.   TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA – tema: Všeč mi je! (koordinatorica: Sabina Kovačič)

16.   EVROPSKA VAS: Romunija (koordinatorica: Barbara Komar)
Ciper – podružnice (koordinatorica: Mojca Petrič)

Šolski projekti

VZGOJNI NAČRT (Romana Košutnik, Karmelina Pečovnik, Mihaela Goltnik, Marija Rizmal, Draga Mori)
Tim bo spremljal in vrednotil življenje ter organizacijo dela na šoli v skladu z zapisanimi smernicami v šolskem vzgojnem načrtu in pri razhajanjih predlagal popravke ali nove določbe.

MEDIACIJA (Jasmina Dretnik)
SPODBUJANJE BRALNE PISMENOSTI (koordinatorica: Irena Greiner, članice tima: Angela Jelen, Danica Štern, Mihaela Goltnik, Sabina Kovačič, Marija Rus, Cveta Dimec)

Športni projekti

  • plavalno opismenjevanje »Naučimo se plavati« (vodja: Metka Lesnik),
  • športni program “Zlati sonček” (za 1., 2.  in 3. razred – vodja: Metka Lesnik),
  • športni program “Krpan” (za 4., 5. in 6. razred – vodja: Metka Lesnik),
  • šolska športna tekmovanja (športnika in zunanji sodelavci).

Učitelji v letnih pripravah načrtujejo tudi krajše projekte, ki jih izvajajo z učenci v okviru rednega pouka in interesnih dejavnosti.
Delovanje šole v različnih gibanjih
 
UNESCO ASP šola     (koordinatorica: Marija Rus)
UNESCO ASP mreža je bila ustanovljena tudi zato, da  prispeva k uresničevanju UNESCO poslanstva, kot je opredeljeno v Ustavi UNESCA:
Prispevati k miru in varnosti, spodbujanje sodelovanja med narodi v izobraževanju, znanosti in kulturi ter uresničevanje splošnega spoštovanja pravičnosti, vladavine prava in temeljnih svoboščin za narode sveta, ne glede na rasno pripadnost, spol, jezik ali vero.
 
EKO ŠOLA – VRTEC     (koordinatorici: Alojzija Kos in Irena Založnik)Nadaljevali bomo s sistematičnim izvajanjem aktivnosti po metodologiji sedmih korakov.
Teh 7 korakov je postopek dela naše šole, da postane ekošola in pridobi zeleno zastavo. Letos smo vključeni v mednarodni program ekošole že drugo leto, torej je naš cilj pridobiti konec šolskega leta zeleno zastavo.ZDRAVA ŠOLA    (koordinatorica: Sabina Kovačič)V letošnjem šolskem letu smo se prijavili v gibanje Zdrava šola.
Aktivni člani: Karmelina Pečovnik (namestnica vodje), Romana Košutnik (ravnateljica), dr. Bojana Čampa (šolska zobozdravnica), Alenka Lesjak – predstavnica staršev in lokalne skupnosti
Projekt Slovenska mreža zdravih šol je sestavni del mednarodnega projekta Evropske mreže zdravih šol, ki je nastala na pobudo Svetovne zdravstvene organizacije, Sveta Evrope in Evropske komisije. Vanj je Slovenija vključena že od leta 1993. Članice mreže so se zavezale, da bodo spodbujale, krepile in širile iniciative na različnih področjih zdravja v svojih okoljih. Šole sledijo evropskim ciljem in znotraj teh načrtujejo, izvajajo in evalvirajo zastavljene naloge. Poleg tega, da si šole same zastavljajo interne naloge glede na možnost in potrebe, se vključujejo tudi v skupno »rdečo nit«, ki je vsako leto vezana na drugo tematiko.
(Skupno 355 obiskov, današnjih obiskov 1)