PREDSTAVITEV PROJEKTA
 
mediacija_koprivna_005   mediacija_koprivna_015   mediacija_koprivna_016
V medsebojnih odnosih pogosto prihaja do nesoglasij, težav, konfliktov in sporov. Če želimo ustvariti prijetno klimo varno za učenje, igro in ustvarjanje, moramo težave sproti reševati. Šolsko mediacijo so začeli uvajati v Ameriki. Na slovenskih osnovnih šolah se je začela uveljavljati pred nekaj leti z uvajanjem Vzgojnega načrta. Mediacija je ena od možnosti reševanja konfliktov, ki jih ponuja Vzgojni načrt.
Mediacija predstavlja način mirnega, konstruktivnega in dogovornega načina reševanja konfliktov in sporov med učenci, učitelji, starši in drugimi delavci šole oz. vzgojne ustanove.
V preteklem šolskem letu smo jo začeli uvajati tudi na naši šoli. Plan za tekoče šolsko leto je nastal v sodelovanju z učenci, ki so se usposabljali za vrstniške mediatorje. Ti učenci bodo aktivno udeleženi pri izvedbi različnih dejavnosti, ki so predvidene skozi celo šolsko leto. Pri izvajanju šolske in vrstniške mediacije sodelujemo s svetovalno-izobraževalnim Centrom MI.
 
Dejavnosti v šolskem letu 2011/12
• september – mini tabor za vrstniške mediatorje na POŠ Koprivna, zaključek izobraževanja, ureditev mediacijskega kotička
• 12. 10. 2011- udeležba na mednarodni konferenci Šolska in vrstniška mediacija na OŠ Rečica ob Savinji, izvedba delavnic za sodelujoče učence
• november- april- mesečne supervizije za vrstniške mediatorje
• maj- kulturni dan Mediacija (delavnice za vse učence od 1. do 9. razreda)
• maj, junij-  usposabljanje novih vrstniških mediatorjev
• celoletne dejavnosti: izvajanje neformalnih in formalnih mediacij po urniku (izvajajo šolske mediatorke in po opravljenem usposabljanju tudi vrstniški mediatorji), informiranje preko mediacijskega kotička in šolske spletne strani
 
Cilji projekta
Učenci se bodo naučili:
• aktivnega poslušanja,
• izražanja svojih čustev na pozitiven in miren način,
• konstruktivnega obvladovanja konfliktov,
• pridobljene življenjske veščine bodo lahko uporabljali kot mediatorji ali v    svojem vsakdanjem življenju, ko se sami znajdejo v konfliktni situaciji,
• spoznali bodo, kako so sami odgovorni za posledice svojega vedenja.
 
Pričakovani rezultati:
• povečanje samospoštovanja in izboljšanje samopodobe učencev,
• privabiti iz njih opravičilo, priznanje,  željo po odpuščanju, povrnitvi in prijateljstvu,
• osebnostna rast učencev;
• učitelji imajo več časa za poučevanje,
• preventivno delovanje (ne samo za razreševanje konfliktov),
• izboljšanje šolske klime,
• prevzemanje odgovornosti za posledice lastnih dejanj.
 
mediacija_koprivna_017   mediacija_koprivna_027   mediacija_koprivna_018
 
Vodja tima šolskih mediatork: Jasmina Dretnik, prof.
(Skupno 222 obiskov, današnjih obiskov 1)