Obvezni izbirni predmeti za učence 7., 8., in 9. razreda

Prijave za obvezne izbirne predmete za učence 7., 8. in 9. razredov za šolsko leto 2024/25 so odprte do 25. 4. 2024.

Za učence 7., 8. in 9. razreda se v skladu s predmetnikom izvaja tudi pouk obveznih izbirnih predmetov. Obvezni izbirni predmeti nadgrajujejo vsebine obveznih predmetov, učenci pa si jih izberejo glede na svoje interese.

Seznam in opisi predmetov, ki jih ponujamo za izbiro so na tej povezavi:

Na osnovi prijav bomo oblikovali skupine izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto, vendar bomo izvajali le tiste izbirne predmete, za katere bo v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole prijavljeno zadostno število učencev.

Učenec izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši. Posameznim obveznim izbirnim predmetom je namenjena ena ura tedensko (35 ur letno), le tujemu jeziku sta namenjeni dve uri (70 ur letno).

Predmet, ki ga učenec izbere je obvezen in ga mora obiskovati. Izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami. Zaključna ocena se vpiše v spričevalo.

Predmetov, ki so enoletni in jih je učenec že obiskoval, si ponovno ne more izbrati.

Predlagamo vam, da odločitev o izbiri učenci in starši skrbno premislite in se po potrebi posvetujete tudi z razrednikom, šolsko svetovalno službo ali učitelji, ki izbirne predmete poučujejo.

Obvestilo o izbiri boste prejeli do konca šolskega leta.

Neobvezni izbirni predmeti za učence od 4. do 9. razreda

Prijave za za neobvezne izbirne predmete za učence od 4. do 9. razreda za šolsko leto 2024/25 so odprte do 25. 4. 2024.

Za učence od 4. do 9. razreda se v skladu s predmetnikom v sklopu razširjenega programa šole izvaja tudi pouk neobveznih izbirnih predmetov.

Predmet, ki ga učenec izbere je obvezen in ga mora obiskovati. Neobvezni izbirni predmeti se ne ocenjujejo.

 

Prijavo uredite v easistentu, kjer najdete podrobna navodila. V kolikor imate težave z dostopom to sporočite na nejc.gerdej@os-crna.si.

Mitja Pranjič, ravnatelj

(Skupno 117 obiskov, današnjih obiskov 1)