… je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom v osnovni šoli in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Obvezni spremljevalni izobraževalni ukrepi povezujejo otroke s kmetijstvom in spodbujajo zdravo prehranjevanje

Šolska shema se izvaja od 1. 8. 2017 in združuje prejšnji shemi šolskega sadja in zelenjave ter shemo šolskega mleka v enotno shemo.

 OŠ Črna na Koroškem tudi letos sodeluje v tej shemi.

Glavni element šolske sheme je razdeljevanje dodatnega brezplačnega obroka sadja in zelenjave oz. mleka in mlečnih izdelkov otrokom v izobraževalnih ustanovah. Na OŠ Črna razdeljujemo dodaten obrok sadja ali zelenjave ob četrtkih in 1x mesečno mleko ali mlečni izdelek.

Ostali elementi šolske sheme so , izobraževalni ukrepi,  spremljanje, vrednotenje učinkov in obveščanje javnosti.

Spremljevalni izobraževalni ukrepi so obvezni del šolske sheme. Za šole so v 6-letni strategiji predvideni naslednji sistemsko organizirani spremljevalni izobraževalni ukrepi:

  • projektne vsebine v okviru šole v naravi v domovih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD);
  • izobraževanja za delavce šole na temo prehrane iz sadja in zelenjave in mleka z vidika kmetijstva in zdravja;
  • šolski vrt (zelenjavni oziroma sadni);
  • didaktični igralni pripomočki, priročniki na temo sadje, zelenjava, mleko in ostali kmetijski/živilski proizvodi;
  • enkraten izobraževalno-promocijski dogodek.

Poleg tega vsaka šola izvaja različne spremljevalne dejavnosti, ki jih opredeli v letnem načrtu izvajanja šolske sheme, ki je v obliki e-vprašalnika in namenjen vrednotenju sheme.  Dejavnosti so usmerjene v izobraževanje otrok o dobrih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni pridelavi ali preprečevanju zavržkov hrane. Vsaka šola izdela predpisan plakat in ga mora imeti izobešenega na vidnem mestu ob/na vhodu v šolo. Učenci izpolnjujejo E-anketo 2x letno.

Zapisala vodja šolske prehrane Sabina Kovačič

(Skupno 366 obiskov, današnjih obiskov 1)