V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja (NPZ), s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. NPZ je zunanje preverjanje znanja, postopek izvedbe NPZ-ja pa zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, saj se preverjanje izvaja ob istem času in pod enakimi pogoji za vse učence v državi. Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

Nacionalno preverjanje znanja za šolsko leto 2020/2021 bo izvedeno v klasični obliki po razporedu, kot je bil predviden ob začetku tega šolskega leta.

  • 4. 5. 2021 (torek) NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred;
  • 6. 5. 2021 (četrtek) NPZ iz matematike za 6. in 9. razred;
  • 10. 5. 2021 (ponedeljek) NPZ iz angleščine za 6. in biologija za 9. razred.

DODATNE INFORMACIJE o NPZ najdete na spletni strani Državnega izpitnega centra, kjer si lahko ogledate primere pisnih preizkusov iz preteklih let.

Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev in ne vplivajo na zaključno oceno pri posameznem predmetu. Dosežki učenca se vpišejo na posebno obvestilo, ki je priloga k spričevalu.

Rezultat NPZ letos ne bo vplival na vpis v srednjo šolo.

 

(Skupno 209 obiskov, današnjih obiskov 1)