Seznam potrebščin za šolsko leto 2014/2015 za 7. razred


Seznam učbenikov
 • M. Mohor et al.:  SREČA SE MI V PESMI SMEJE, berilo za 7. razred MKZ
 • Berk, J. Draksler, M. Robič:  SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7, učbenik ROKUS-KLETT
 • T. Končan, V. Moderc, R. Strojan:  SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7, zbirka nalog, 2 dela ROKUS-KLETT
 • L. King Videtič, J. Skela:  TOUCHSTONE 7, učbenik za angleščino TANGRAM
 •  A. Šorgo, B. Čeh, M. Slavinec: AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 2, učbenik za naravoslovje v 7. razredu DZS
 • J. Razpotnik, D. Snoj:  RAZISKUJEM PRETEKLOST 7, učbenik POSODOBLJEN ROKUS-KLETT
 • Verdev, H.: RAZISKUJEM STARI SVET 7, učbenik za geografijo v  7. razredu  ROKUS-KLETT
 • B. Oblak:  GLASBA DO 18. STOLETJA, učbenik DZS
 • T. Tacol, Č. Frelih, J. Muhovič:  LIKOVNO IZRAŽANJE 7,  učbenik DEBORA
 • S. Fošnarič, J. Virtič, D. Slukan:  TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, učbenik IZOTECH
 • M. Čepič, J. Justin, V. Potočnik, M. Zupančič: DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA VZGOJA TER ETIKA 7, učbenik, NOVO I2

 

Učbeniki za izbirne predmete
Izberite le učbenike za tiste izbirne predmete, za katere se je odločil vaš otrok!
 • V. Koch:  SODOBNA PRIPRAVA HRANE, učbenik za izbirni predmet MODRIJAN
 • Z. Puncer:  OBDELAVA GRADIV –UMETNE SNOVI, učbenik za izbirni predmet IZOTECH
 • Giorgio Motta:  WIR 1, učbenik za nemščino ROKUS-KLETT

 

Seznam delovnih zvezkov
 • D. Kapko, N. Cajhen, N. Drusany, M. B. Turk et al:  SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 7, samostojni delovni zvezek, 2 dela,  POSODOBLJEN ROKUS-KLETT
 • J. Berk, J. Draksler, M. Robič:  SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7, delovni zvezek ROKUS-KLETT
 • PRAKTIČNO GRADIVO 7, učna gradiva za tehniko in tehnologijo v 7. razredu osnovne šole (akrilni plošči, stiropor …) IZOTECH
 • L. King Videtič, J. Skela:  TOUCHSTONE 7, delovni zvezek za angleščino TANGRAM

 

Delovni zvezki za izbirne predmete
 • Izberite le delovne zvezke za tiste izbirne predmete, za katere se je odločil vaš otrok!
 • Z. Puncer:  OBDELAVA GRADIV –UMETNE SNOVI, delovni zvezek z delovnim gradivom za izbirni predmet IZOTECH
 • Giorgio Motta:  WIR 1, delovni zvezek za nemščino ROKUS-KLETT

Potrebščine po izboru učiteljev


Količina

Naziv

4

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti

1

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, mali karo

1

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, brezčrtni z črtalnikom

1

ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, črtasti

1

ZVEZEK, mali A5, 50-listni, črtasti

6

OVITEK, veliki A4, plastični

1

OVITEK, mali A5, plastični

1

SVINČNIK, trdota HB

1

TEHNIČNI SVINČNIK

1

LESENE BARVICE

2

RAVNILO GEOTRIKOTNIK

1

TEHNIČNI KALKULATOR, dvovrstični

1

ŠESTILO, kakovostno, kovinsko

1

RADIRKA

1

MAPA A4 z elastiko, plastificirana

1

MAPA U, navadna, plastična

10

OVITEK ZA KNJIGE, prilagojen za vse velikosti

 

 

(Skupno 98 obiskov, današnjih obiskov 1)