Ocenjevanje zvezkov

thumb_graficno-oblikovanjePisava je odraz osebnosti. Lepo urejen zvezek in napisana domača naloga
odražata urejenost učenca, izdelek pa je lahko učencu v ponos.
Na naši šoli smo se odločili, da bomo izpeljali akcijo:

        “NAJBOLJ UREJENI ZVEZKI, DELOVNI ZVEZKI
                       ALI MAPE 2011/2012″.
 

Kriteriji ocenjevanja:
 

– čitljiva in berljiva pisava,

– estetski videz zapisov (urejeni naslovi, bistvo podčrtano ali označeno z barvo, robovi, preglednost …),
– zapisana celotna snov (četudi je učenec manjkal, mora imeti vse zabeleženo, prepisano, prilepljeno, narisano…).


   Ob polletju je treba oceniti in nagraditi učence, ki so več mesecev skrbno urejali svoje zvezke, delovne zvezke in mape.

POTEK:

Od 16. do 20. januarja vsak razrednik pripravi list s seznamom učencev in predmetov; tega vstavi v dnevnik, da lahko učitelji vanj (s plusom) označijo dva učenca, ki imata v razredu najlepše urejen zvezek. Če je v oddelku 21 ali več učencev, se izberejo trije. V nivojskih oz. heterogenih skupinah se določi eden. V tem tednu imajo učenci čas, da vse skupaj še urejajo.

Po pregledovanju zvezkov, delovnih zvezkov, map in drugih izdelkov vsaka učiteljica po svoje ovrednoti ta učenčev odnos do dela v učenčevem listovniku (portfoliu). Pri tem se ne sme pozabiti na tiste, ki sicer nimajo najlepše urejenih zvezkov, a se očitno trudijo.

Izpolnjene sezname zberejo članice tima za izboljšanje bralne pismenosti do 1. februarja, da preštejejo pluse, poiščejo razredne zmagovalce, pripravijo objavo s pohvalo ter jih povabijo na pico.

  • Akcija se potem nadaljuje v drugem polletju, ob koncu šolskega leta se postopek ponovi,  
      hkrati pa se na zaključni prireditvi razstavijo najlepši zvezki.

                                                                                                                                                                                                         Tim BP.

(Skupno 174 obiskov, današnjih obiskov 1)