Glava-OS

OBVESTILO!

V šolskem letu 2016/17 smo kot nekaj let doslej vključeni v nacionalni program EKO ŠOLA.

V tem letu bomo ponovno izvedli nekaj predpisanih projektov, ozaveščevalnih in zbiralnih akcij ter precej drugih dejavnostih, ki se prepletajo z učno snovjo, dnevi dejavnosti…

1.)  Prvo zbiralno akcijo zbiranje starega papirja smo že uspešno izvedli v oktobru. Eno bomo izvedli še spomladi, zato kar še naprej pridno zbirajte star odpaden papir. Vodja akcije je učiteljica Petra Potočnik.

2.) Tudi letos smo se vključili v ekološko-humanitarni projekt – tekmovanje v zbiranju odpadnih plastenk »JAZ, TI, MI ZA SLOVENIJO«. Plastenke se bodo zbirale v spomladanskih mesecih. Zbiranje plastenk bo potekalo v dobrodelne namene – za nakup inkubatorja za eno od slovenskih porodnišnic. Hkrati bo potekalo tudi ustvarjanje in ozaveščanje na področju reciklaže plastične embalaže. Vodja akcije je učiteljica Petra Potočnik.

3.) Tudi v letošnjem letu zbiramo odpadne baterije, kartuše, tonerje, sijalke in zamaške. Izvedli bomo tudi zbiranje ter izmenjavo tekstila in tekstilnih izdelkov.
Zamaške letos zbiramo za učenko iz OŠ Franja Goloba Prevalje. Vodja teh zbiralnih akcij je psihologinja Neža Kos.

4.) V tem šolskem letu poteka EKO BRALNA ZNAČKA, katere vodja je še vedno šolska knjižničarka Tea Rotovnik. Seznam knjig je v knjižnici.

5.) Še vedno skrbimo za lasten šolski eko vrt pod vodstvom učiteljic Mihaele Goltnik in Cvete Dimec, ki vodita vrtnarski krožek.

Svoj eko-vrtiček ima tudi podružnična šola Žerjav, pod vodstvom učiteljice Drage Mori.

6.) Pod mentorstvom učiteljice Sabine Kovačič bomo tudi letos sodelovali v Eko kvizu za OŠ.

7.) Letos smo ponovno vključeni v »Shemo šolskega sadja in zelenjave«, kjer učenci enkrat tedensko dobijo dodaten obrok sadja ali zelenjave. Izvedli bomo tudi tradicionalen slovenski zajtrk. Vodja je učiteljica Sabina Kovačič.

8.) V Eko akcijski načrt je vključenih še precej drugih dejavnosti: ENO sajenje dreves, Fitkoti, Zdrav življenjski slog, Zaščitništvo, tehniški dan »EKO dan«, naravoslovni dan »Zdrav način življenja«, športni dan »Šport Špas«, izdelava mozaika pred šolo, Vrstniška mediacija… Dejavnosti bomo tekom leta dopolnjevali.

9.) Evropski teden zmanjševanja odpadkov (ETZO) bo po vsej Evropi letos potekal v tednu od 19. 11. do 27. 11. 2016.

Namen ETZO je ozaveščanje in sodelovanje pri zmanjšanju količine odpadkov. Pomembno je, da se prebivalci  seznanijo s preprostimi ukrepi, ki jih lahko sprejmejo v vsakdanjem življenju kot prispevek za zmanjševanje količine odpadkov.

Skozi vse leto se moramo truditi zmanjševati količino odpadkov, ločevati odpadke.

Letos je poudarke na zmanjševanju odpadne embalaže.

V tednu ETZO-a se pri urah oddelčne skupnosti in tudi pri drugih urah  pogovorite o načinih zmanjševanja odpadkov; kako lahko sami pripomoremo k zmanjševanju odpadkov.

Poseben poudarek zmanjševanju in ločevanju odpadkov dajmo pri različnih učnih urah ter pri izvedbi tehničnega dne »Ustvarjalne delavnice« ter drugih dni dejavnosti.

Na temo zmanjševanja odpadkov lahko ustvarite pri različnih urah tudi zanimiva likovna dela, literarna dela, ki jih bomo razstavili v šolskih eko kotičkih ali fotografirali.

Vodja ETZO za letošnje šolsko leto je učitelj Branko Hancman v sodelovanju z učiteljico Špelo Pečnik.

11 ukrepov/dejavnosti za zmanjšanje odpadkov

 1. Nič več plastičnih vrečk! Pri nakupih uporabljam vrečke za ponovno uporabo ali cekar.
  2.  Na poštni nabiralnik sem nalepil rumeno nalepko proti neželeni pošti.
  3.  Izogibam se razmetavanju s hrano, tako da do konca porabim načeta živila, preden kupim nova v trgovini.
  4.  Izogibam se individualnemu pakiranju in majhnim zavitkom in dajem prednost izdelkom po teži ali v večjih zavitkih.
  5.  Pijem vodo iz pipe, da bi prispeval k zmanjšanju količine plastičnih steklenic.
  6   Tiskam na obe strani lista in tako porabim manj papirja.
  7.  Ostanke obrokov in olupke sadja uporabim za kompostiranje.
  8.  Za igrice ali elektronske aparate uporabljam baterije za ponovno polnjenje.
  9. Premajhna oblačila podarim sorodnikom ali prijateljem.
  10. Pokvarjene igrače  ali kolo dam popraviti.

   In predvsem!
     ….11. Ne pozabi se o tem pogovarjati s svojimi prijatelji, sosedi, da si bodo tudi oni prizadevali ohraniti naš lepi planet.

 

10.) Zadolžitve razrednih eko frajerjev:

– skrb za zadostno prezračevanje učilnic v času odmorov;

– skrb za ugašanje luči, ki bi po nepotrebnem gorele;

– skrb za pravilno ločevanje odpadkov v razredih.

 

V posameznih dejavnostih se povezujemo tudi z našim EKO vrtcem Črna. Koordinatorica je vzgojiteljica Irena Založnik.

 

Špela Pečnik, Mihaela Goltnik

Šolski koordinatorici Ek

(Skupno 65 obiskov, današnjih obiskov 1)