tn        BRALNA PISMENOST
                                                                   
Kaj ugotavljamo ob koncu šolskega leta?

Skozi celo šolsko leto je bilo izvedenih veliko dejavnosti za dvig bralne pismenosti učencev. Nekaj dobrih rezultatov se že kaže, določeni pozitivni premiki bodo še sledili. Velik del te dobre prakse se bo v naslednjem šolskem letu nadaljeval, nekaj pa je že novih idej, kako še izboljšati opismenjenost otrok.


Projekti, ki so se izvajali v ta namen:
Bralna cvetka
Beremo z mačkom Murijem
Bralni nahrbtnik
Bralni kotiček
Dežurni beremo
Cankarjevo tekmovanje
Rastem s knjigo
Slovenski dnevi knjige, branje in sodel. na razpisu
Bralna značka: slovenska, angleška, nemška, eko …

Druge dejavnosti:
branje z nadaljevanjem
metoda dolgega branja
starejši berejo mlajšim
starši berejo otrokom
branje v krogu
branje v šoli v naravi, na zimovanju
dnevnik branja
razredno tekmovanje v branju
razredno glasilo
povečan obisk v knjižnici, šolski in krajevni
dodatne naloge v zvezi z umetnostnimi in neumetn. besedili
pripovedovanje o prebranem
strategija ‘know-want-learn’ …

Skrb za urejenost zvezkov, lepopis
kaligrafija – interesna dejavnost

Posebno pohvalo za ‘naj’ zvezke so si ob koncu šolskega leta zaslužili:

Lenart Jonke Grabner iz 2.r. Javorje,
Urška Osojnik iz 2. r. Koprivna,
Iz Žerjava Kaja Obretan iz 5. r. in Vita Fajt iz 2.r.
Manca Čepin, Iris Srebre, Matic Savelli Valente in Nikolina Burica iz 1.r.
Luna Pušnik, Liza Vesničar in Gloria Maček iz 2. r.,
Milan Potočnik, Maša Kaker in Una Lupša iz 3. r.,
Naja Dolič, Sara Srebre in Klara Vrabič iz 4. r.,
Nuša Čofati in Romana Zvizdalo iz 5. a,
Lar Kunc in Sara Podlesnik iz 5. b,
Gabi Rataj, Vita Lesjak in Urška Laznik iz 6. a,
Adrijana Kamnik in Leon Martin Založnik iz 7. a,
Petra Robnik in Anja Knez iz 7. b,
Urška Šteble in Jaka Kompan iz 8. a ter
Lucija Komprej in Tjaša Obretan iz 9. a.

Vsem učencem čestitamo. Povabili smo jih k Rešerju na pico.

Nekaj lepo urejenih zvezkov teh učencev in še nekaterih je bilo razstavljenih na zaključni prireditvi šole.

Vodja tima za izboljšanje bralne pismenosti
Irena Greiner

(Skupno 195 obiskov, današnjih obiskov 1)