UNESCO ASP mreža je nastala  kot Projektna mreža združenih šol (Associated Schools Project Network – ASPnet) leta 1953 z namenom, da bi spodbujala povezovanje med šolami, njihovimi programi, učenci/dijaki/študenti in učitelji. Danes je to globalna mreža približno 7900 predšolskih, osnovnošolskih in srednješolskih izobraževalnih ustanov v 176 državah. Koordinacija mednarodne mreže ima sedež v Parizu in je sestavni del sekretariata Unesco.
 
Unescove ASPnet šole smo še posebej zavezane ciljem in načelom vseživljenjskega izobraževanja, temelječega na “štirih stebrih”. So temelj vrednot in pedagoškega delovanja vseh ASPnet šol. Prispevajo naj h kakovostnejšemu razvijanju znanja, dela, osebnosti in sreče slehernega posameznika kot tudi manjših in večjih skupin ljudi. Vse to pa naj bi krepilo mir in mednarodno razumevanje.
 
ŠTIRJE DELORSOVI STEBRI IZOBRAŽEVANJA:
 
 1. Prvi steber: Učiti se, da bi vedeli.
 2. Drugi steber: Učiti se, da bi znali delati.
 3. Tretji steber: Učiti se, da bi znali živeti skupaj.
 4. Četrti steber: Učiti se biti.
 
Cilje uresničujemo skozi ŠTIRI GLAVNE TEME:
 
 1. Svetovni problemi in vloga Združenih narodov pri njihovem reševanju.
 2. Človekove pravice, demokracija, strpnost, sodelovanje.
 3. Medkulturno učenje.
 4. Okoljski problemi.
 
ASPnet šole skrbimo, da se intenzivneje vključimo v razvijanje mladih, ki bodo zmožni skrbeti za sebe in dolgoročno ohraniti sebe ter svet hkrati. Samo tako bodo imeli bodočnost tudi njihovi potomci.
 
UNESCO ASP šole vključujemo obvezne teme v svoj kurikulum, deloma jih obravnavamo tudi izven pouka s sodelovanjem v mednarodnih in nacionalnih projektih, z udeležbo na taborih ali z izmenjavami učencev. Ena od oblik učenja in ozaveščanja učencev je tudi obeleževanje mednarodnih dni in let.
Učitelji si v okviru tega že vsa leta skrbno prizadevamo, da učence usmerjamo ne le k razmišljanju, ampak tudi k udejanjanju. V okviru tega sledimo UNESCOVIM CILJEM:
 
 1. Uveljaviti kulturo miru in nenasilja.
 2. Naučiti se skrbeti za ohranitev skupnega doma – planeta Zemlja.
 3. Naučiti se živeti skupaj in deliti med seboj.
 
Vse to pa lahko izpeljemo le tako, da delujemo po UNESCOVIH IDEALIH:
 
 1. Človek, ki je zmožen sodelovati in deliti z drugimi v korist večje enakovrednosti in enakopravnosti ter skupnega preživetja na istem planetu.
 2. Načrtno vplivanje na mlade ljudi, da bi v njihovih glavah in srcih krepili znanje in pripravljenost za medsebojno sprejemanje in prijateljsko povezovanje kljub mnogoterim drugačnostim.
 3. Spoznavanje, učenje in vzgajanje za medsebojno sprejemanje in spoštovanje drugačnosti, sodelovanje in solidarnostno pomoč.
 4. Misli, čuti in deluj globalno in lokalno.
 
 
NAČELA UNESCO ASPnet ŠOL:
 
 1. Načelo celovitosti šole.
 2. Načelo medsebojne povezanosti in soodvisnosti med predmeti.
 3. Načelo podpiranja interesov in sposobnosti učencev in učiteljev.
 4. Načelo menjave – delimo si znanje, strokovno pomoč, prijazno besedo.
 5. Načelo spremenljivosti – ničesar ni dokončno, vse se da spremeniti.
 6. Načelo aktualizacije prioritet, kdaj damo prednost učenju, zabavi …
 7. Načelo kakovosti medsebojnih delovnih odnosov (povej – posvetuj se – pridruži se – uči se od spretnejših).
 8. Načelo odgovornosti za svoja ravnanja in soodgovornosti za skupne rezultate.
 9. Načelo timskega dela med učitelji različnih strok, sodelovanje med učenci in starši.
 10. Načelo dialoga – probleme znotraj šol in širše se učimo odpirati v strpnih dialogih.
 11. Načelo medsebojnega spoštovanja – spoštovanja kulturne raznolikosti kot resničnega bogastva.
 12. Načelo ustvarjalnosti – izgrajevanje miru skozi stališča, vedenja in kreativne aktivnosti.
 13. Načelo solidarnosti – solidarnostne aktivnosti na lokalnem, nacionalnem ali mednarodnem nivoju.
(Skupno 432 obiskov, današnjih obiskov 1)