V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja (NPZ), s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. NPZ je zunanje preverjanje znanja, postopek izvedbe NPZ-ja pa zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, saj se preverjanje izvaja ob istem času in pod enakimi pogoji za vse učence v državi. Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

  • 4. 5. 2022 (sreda) NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred;
  • 6. 5. 2022 (petek) NPZ iz matematike za 6. in 9. razred;
  • 10. 5. 2022 (torek NPZ iz angleščine za 6. in geografija za 9. razred.

DODATNE INFORMACIJE o NPZ najdete na spletni strani Državnega izpitnega centra, kjer si lahko ogledate primere pisnih preizkusov iz preteklih let.

Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev in ne vplivajo na zaključno oceno pri posameznem predmetu. Dosežki učenca se vpišejo na posebno obvestilo, ki je priloga k spričevalu.

 

 

(Skupno 251 obiskov, današnjih obiskov 1)