BRALNA PISMENOST


Naša šola želi s PROJEKTOM: IZBOLJŠANJE BRALNE PISMENOSTI 2011/2012 prispevati k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti in izboljšanju dostopa do kakovostnega izobraževanja ter prispevati k uresničevanju nacionalne strategije  za razvoj bralne pismenosti.

Bralni_kotiek_v_uilnici   Kaj nameravamo izboljšati?
  – Odnos do branja,
  – zanimanje za branje,
  – povečati število prebranih knjig in število bralcev,
  – dvigniti razumevanje prebranega,
  – naučiti učence obdržati pozornost pri branju do konca,
  – tvoriti nova besedila po prebranem in poustvarjati,
  – izboljšati pisavo, negovati lepopisje, vzpodbuditi k učenju kaligrafije.


Kako bomo to dosegli?
– Povečali bomo število skupnih obiskov v šolski knjižnici,
– ponudili bomo več bralnih ur v knjižnici,
– več bomo brali v nadaljevanjih,
– 5 minut za branje (en učenec prebere besedilo – neumetnostno, različne teme, sledi debata o prebranem; pri razredni uri ali kdaj tudi pri pouku),
– ponudili bomo branje starejših učencev mlajšim (enkrat mesečno),
– v pisna preverjanja in ocenjevanja bomo poleg preverjanja bralnega razumevanja tudi dodali tvorno nalogo (v kateri po navodilih v nekaj povedih tvori svoje besedilo),
– z vključevanjem staršev (roditeljski sestanek: o pomenu branja in razvijanju bralnih strategij; anketa staršem: kaj sem najraje bral kot otrok),  DOLGO_BRANJE_na_zaetku_vsake_ure_slovenine_v_7._a
– učencem predmetne stopnje bomo predstavili strategije branja,
– s postavitvijo bralnega kotička v učilnici,
– vključili bomo krajana/starša, da učencem kaj preberejo, sledi pogovor …,
– z zgodbami iz nahrbtnika,
– z bralnimi večeri na CŠOD, zimovanju ter poletni in zimski šoli v naravi,
z urejanjem zvezkov (lepopis, estetika), pregled le-teh, nagrajevanje, razstava.


Kopija_od_Tudi_deurnim_smo_nastavili_knjige_da_se_ne_bi_dolgoasili   Kakšne učinke pričakujemo pri učencih?
  – Večje zanimanje za branje,
  – boljše razumevanje prebranega,
  – boljša uporaba prebranega,
  – poslušanje,
  – izmenjavo mnenj, kritično razmišljanje,
  – tekmovalnost,
  – povečano število tekmovalcev bralnih značk,
  – boljše rezultate na NPZ,
  – večjo pazljivost in estetskost pri zapisih ter urejenost zvezkov.

P1030547


Kakšne konkretne končne rezultate načrtujemo? 

 
– Dvig obiska v knjižnici in izposoja knjig za 20%,
– povečano število bralcev bralnih značk za 10 %,
– dvig rezultatov pri NPZ nad republiško povprečje,
– lepše urejeni zvezki za 50%.


 

Članice tima: I. Greiner, C. Dimec, A. Jelen, T. Rotovnik, S. Kovačič, M. Goltnik, M. Rus , D. Štern.


(Skupno 277 obiskov, današnjih obiskov 1)