Projekt FIT v šolskem letu 2012/13

 


MP FIT Slovenija je projekt gibalne športne aktivnosti za zdravje otrok in mladostnikov. Projekt je v šoli in vrtcu integriran v redni program tj. v ure športne vzgoje, vadbene ure ter v druge oblike gibalnih vsebin- kot je zdrav življenjski slog, podaljšano bivanje, jutranje varstvo, interesne dejavnosti, dnevi dejavnosti…


Načrtovane celoletne aktivnosti za šolsko leto 2012/13:

* aktivni sprehodi

* gibalne minute

* gibalni odmori

* aktivo sedenje na hopi žogah

* čutna pot

 

Obeležili bomo:

* 15. 10. SVETOVNI DAN HOJE

* 14. – 20. 1. FIT DAN BREZ TV IN RAČUNALNIKA

* 7. 4. SVETOVNI DAN ZDRAVJA

* 15. 5. SVETOVNI DAN DRUŽINE

* 31. 5.  SVETOVNI DAN ŠPORTA


Kaj želimo doseči?

* Spreminjanje življenjskega sloga iz neaktivnega v aktivni.

* Prenos pozitivnega vzorca na otroke s strani šole in staršev – domačih.

* Promocija hoje kot aktivnega življenjskega sloga in najprimernejše gibalne oblike za ohranjanje in izboljšanje zdravja.


Učence bomo opozarjali na dejavnosti, ki so usmerjene v aktivno preživljanje prostega časa z  gibalnimi aktivnostmi v šoli in domačem okolju.


Pozivamo starše, da se pridružite našim prizadevanjem za zdrav življenjski slog otrok.


Koordinatorka projekta Jasmina Dretnik


(Skupno 45 obiskov, današnjih obiskov 1)