Glava-OS

Spoštovani starši!

V teh dneh ste ali boste prejeli položnico za stroške za šolsko leto 2016/2017.

Na I. roditeljskem sestanku sem vas seznanila, da bomo zaradi uvedbe davčnih blagajn spremenili sistem pobiranja denarja za različne dneve dejavnosti in druge materiale ali spletne aplikacije. Povedala sem vam, da bo izdana ena položnica za vse stroške, v prvih treh mesecih novega šolskega leta.

Na drugem delu I. roditeljskega sestanka so vas razredniki seznanili s plačljivimi dejavnostmi oz. stroški in ste jih potrdili z glasovanjem.

Specifikacija računa ni izpisana na položnici, ker ima vsak učenec svojo in računalniško to ni podprto. Če želite, se lahko z razčlembo računa še enkrat seznanite pri razredničarki. Na voljo smo vam tudi v upravi šole.

Javno – na spletu, podatkov ne bomo objavljali, zaradi varovanja osebnih podatkov.

V računu niso upoštevani zneski, ki nastanejo pri neobveznih izbirnih predmetih, izbirnih predmetih, interesnih dejavnostih in za šole v naravi.

V kolikor se učenec ne bo udeležil kakšne dejavnosti, se bo to evidentiralo. Ob zaključku pouka se bo naredil obračun in bomo vrnila preplačana sredstva ali pa, če boste izrazili željo, le-te prenesli na naslednje šolsko leto. Še enkrat poudarjam, da je vsak učenec finančno voden individualno in zagotavljam, da ne bo prihajalo do napak.

 

Hvala za vaše razumevanje.

Romana Košutnik, ravnateljica

(Skupno 63 obiskov, današnjih obiskov 1)