PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL

 

OSNOVNA ŠOLA ČRNA NA KOROŠKEM, Center 142, 2393 Črna na Koroškem, v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013-UPB5, 19/2014 in 90/2014 – ZDU1I; v nadaljevanju: ZJN-2) vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije oddajo ponudbo za sukcesivno dobavo konvencionalnih in ekoloških živil za potrebe prehrane v Osnovni šoli Črna na Koroškem in njene podružnice.

Javni razpis je objavljen na portalu javnih naročil in na portalu TED – javna naročila EU.

 

Kontaktna oseba s strani naročnika:
Andreja Tarkuš, univ. dipl. pravnica
Telefon: 059 091 084
Faks: 02 821 78 61
e-pošta: andreja.tarkus@alppeca.si

 

Ponudbe je treba oddati do 12.05.2016 do 12.00 ure.

Javno odpiranje ponudb bo dne 13.05.2016 ob 9.00 uri v prostorih naročnika.

 

Razpisna dokumentacija in obrazci predračuna so dostopni spodaj!


Razpisna dokumentacija:
Predračuni:

 

 

(Skupno 66 obiskov, današnjih obiskov 1)