Izbirni predmeti – predstavitve

Obdelava gradiv – umetne snovi (7., 8., 9. razred) – Špela Pečnik

Elektrotehnika (9. razred) – Špela Pečnik

Računalništvo: Urejanje besedil (7.r), Multimedija (8.r), Računalniška omrežja (9.r) – Branko Hancman

Informacijsko opismenjevanje (7., 8., 9. razred) – Tea Rotovnik

Sodobna priprava hrane, Raziskovanje organizmov v domači okolici, Turistična vzgoja – Sabina Kovačič

Izbrani šport – nogomet (9. razred) – Metka Lesnik / Tamara Oblak

Šport za sprostitev (8. razred) – Metka Lesnik / Tamara Oblak

Šport za zdravje (7. razred) – Metka Lesnik / Tamara Oblak

Šolsko novinarstvo – Irena Greiner

Gledališki klub – Andrejka Fajmut

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Nemščina – neobvezni izbirni predmet (7. razred) – Ana Kamnik

Šport – neobvezni izbirni predmet (4. razred) – Tamara Oblak

Računalništvo – neobvezni izbirni predmet (4., 5. in 6.  razred) – Branko Hancman

Tehnika – neobvezni izbirni predmet (4. razred) – Špela Pečnik

(Skupno 71 obiskov, današnjih obiskov 1)