KAKO DELUJE SLOVENSKA MREŽA ZDRAVIH ŠOL – ZNAČILNOSTI

Šolski tim
Na vsaki šoli deluje tim zdrave šole, ki ga sestavljajo vodja, predstavniki učiteljev, učencev, vodstva, staršev, zdravstvene službe in lokalne skupnosti. Tim se sestaja najmanj trikrat na leto in na svojih sestankih člani analizirajo stanje na šoli, identificirajo probleme, vsebine, ki bi bile aktualne za njihovo šolo, načrtujejo, vodijo, izvajajo in evalvirajo naloge s področja zdravja glede na potrebe in možnosti šole.

Sistematično načrtovanje in evalvacija nalog, sledimo Kriterijem Zdravih šol
Šolski tim Zdrave šole na začetku vključitve v projekt naredi posnetek stanja (ankete) določi politiko celostne vizije promocije zdravja v šolskem okolju, ki jo zapiše v Listino promocije zdravja na šoli (cilje, potrebe, prioritete dela, aktivnosti, roke, človeške, časovne, finančne vire …), pri tem sledi usmeritvam iz Kriterijev Zdravih šol.
Posamezne naloge, aktivnosti, njihovo izvajanje in uspešnost pa je potrebno opisati v Preglednicah za načrtovanje in evalvacijo nalog, ki ju šole pošljejo dvakrat letno na regijske Zavode za zdravstveno varstvo.

Redna srečanja z vodji timov Zdravih šol

»Rdeča nit«

Skupaj s šolami ob zaključku šolskega leta  izberemo vsebinsko »rdečo nit«, ki jo poglobljeno obravnavamo naslednje šolsko leto.

Zapisala vodja tima S. Kovačič

(Skupno 35 obiskov, današnjih obiskov 1)