Seznam potrebščin za šolsko leto 2014/2015 za 8. razred

 

Seznam učbenikov

 • M. Honzak et al.:  DOBER DAN, ŽIVLJENJE, berilo za 8. razred MKZ
 • M. Robič, J. Berk, M. Draksler:  SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8, učbenik ROKUS-KLETT
 • T.Končan, V.Moderc, Strojan:  SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8, zbirka nalog, 2. dela ROKUS-KLETT
 • J. Skela:  TOUCHSTONE 8, učbenik za angleščino TANGRAM
 • M. Svečko: SPOZNAVAM SVOJE TELO, učbenik za biologijo v 8. razredu DZS
 • J. Razpotnik, D. Snoj:  RAZISKUJEM PRETEKLOST 8, učbenik za zgodovino ROKUS-KLETT
 • K. Kolenc Kolnik, M. Otič, A. Vovk, J. Senegačnik:  SPOZNAVAMO AFRIKO IN NOVI SVET, učbenik za geografijo v 8. razredu MODRIJAN
 • B. Oblak:  GLASBA V 18. IN 19. STOLETJU, učbenik DZS
 • T. Tacol, Č. Frelih, J. Muhovič:  LIKOVNO IZRAŽANJE 8, učbenik DEBORA
 • S. Fošnarič et al.:  TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, učbenik IZOTECH
 • B. Beznec et al.:  MOJA PRVA FIZIKA 1, učbenik za 8. razred MODRIJAN
 • A.Gabrič, S. A. Glažar, M. Slatinek Žigon:  KEMIJA DANES 1, učbenik za 8. razred DZS
 • Giorgio Motta:  WIR 2 , učbenik za nemški jezik ROKUS-KLETT
 • S. Bezjak et al.: DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA KULTURA TER ETIKA, učbenik za 8. razred I2

 

Učbeniki za izbirne predmete
Izberite le učbenike za tiste izbirne predmete, za katere se je odločil vaš otrok!
 • Z. Puncer:  OBDELAVA GRADIV –UMETNE SNOVI, učbenik za izbirni predmet IZOTECH
 • V. Koch:  SODOBNA PRIPRAVA HRANE, učbenik za izbirni predmet MODRIJAN

 

Seznam delovnih zvezkov

 • D. Kapko, N. Cajhen, N. Drusany, M. B. Turk et al:  SLOVENŠČINA  ZA VSAK DAN 8, POSODOBLJEN, samostojni delovni zvezek, 2 dela ROKUS-KLETT
 • M. Robič, J. Berk, M. Draksler:  SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8, delovni zvezek, 2. dela ROKUS-KLETT
 • A. Papotnik: PRAKTIČNO GRADIVO TEHNIKA 8 (baker, aluminij …) IZOTECH
 • J. Skela:  TOUCHSTONE 8, delovni zvezek za angleščino TANGRAM
 • Giorgio Motta:  WIR 2, delovni zvezek za nemški jezik ROKUS-KLETT
 • A.Gabrič, S. A. Glažar, M. Slatinek Žigon:  KEMIJA DANES 1, delovni zvezek za 8. razred DZS
 • B. Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 1, delovni zvezek za 8. razred, PRENOVLJENO MODRIJAN

 

Delovni zvezki za izbirne predmete
Izberite le učbenike in delovne zvezke za tiste izbirne predmete, za katere se je odločil vaš otrok!
Z. Puncer:  OBDELAVA GRADIV –UMETNE SNOVI, delovni zvezek z delovnim gradivom za izbirni predmet IZOTECH

 

Potrebščine po izboru učiteljev


Količina

Naziv

4

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti

2

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, mali karo

1

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, brezčrtni z črtalnikom

1

ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, črtasti

2

ZVEZEK, mali A5, 50-listni, črtasti

6

OVITEK, veliki A4, plastični

2

OVITEK, mali A5, plastični

1

POLE PAPIRJA, mali karo, 10 kosov v pakiranju

1

SVINČNIK, trdota HB

1

TEHNIČNI SVINČNIK

1

LESENE BARVICE

2

RAVNILO GEOTRIKOTNIK

1

TEHNIČNI KALKULATOR, dvovrstični

1

ŠESTILO, kakovostno, kovinsko

1

RADIRKA

1

ŠILČEK

11

OVITEK ZA KNJIGE, prilagojen za vse velikosti
 

(Skupno 53 obiskov, današnjih obiskov 1)