Spoštovani starši,
Vlada RS je 29. 4. 2020 sprejela Okvirni načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, s katerim od 18. 5. 2020 dalje postopoma odpravlja omejitve na področju šolstva in predšolske vzgoje. V zvezi s tem bo ministrica izdala sklep, ki bo določal, da se:

  • VIZ delo za učence 1., 2. in 3. razreda predvidoma od 18. 5. 2020 izvaja v prostorih šole,
  • VIZ delo za učence 9. razreda predvidoma od 25. 5. 2020 izvaja v prostorih šole,
  • lahko izvaja dopolnilni pouk ter druge oblike individualne pomoči za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja, od 25. 5. 2020 dalje.

V času izvajanja pouka v šoli bomo upoštevali navodila NIJZ in MIZŠ, potrebne so organizacijske, kadrovske in prostorske spremembe in prilagoditve ukrepom v času epidemije Covid 19.
Med najpomembnejše ukrepi NIJZ navaja:

  • v šolo naj prihajajo le zdravi otroci, bolni ostanejo doma,
  • vzdrževati je potrebno primerno razdaljo,
  • vzdrževati je potrebno ustrezno higieno kihanja in kašljanja.

Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je opredelil zdravstvene omejitve za otroke za vrnitev v šolo ob ponovnem odprtju (priloga 1). Omejitve se nanašajo tudi na družinske člane oziroma osebe v istem gospodinjstvu in je v takem primeru vrnitev otroka v šolo odsvetovana (priloga 2).
Da bomo naše delo lahko organizirali na nov način, varno in v skladu s priporočili, vam v prilogi pošiljamo vprašalnik (priloga 3). Vljudno vas prosimo, da izpolnjen vprašalnik pošljete razredničarki na elektronski naslov ali preko eAsistenta čim prej, najkasneje pa do srede, 13. 5. 2020. Prvi dan prihoda otroka v šolo boste oddali tudi podpisano izjavo o zdravju otroka (priloga 4). V kolikor spada vaš otrok ali drug družinski član v skupino rizičnih oseb, izpolnite izjavo v prilogi 5.
Podrobnejše protokole in načrte aktivnosti, ki bodo v prvi vrsti usmerjeni v varno izvajanje dejavnosti v šoli v času epidemije, vam bomo poslali še pred pričetkom izvedbe pouka v šoli. Prosimo, vas, da tehtno premislite in vaše otroke v primeru, da ne sodijo v ogroženo skupino napotite v šolo. Pomen pouka v šoli ni zgolj vzgojno izobraževalna dejavnost pač pa tudi socializacijski vidik, potreba po druženju s sovrstniki,… ki jo v teh časih vsi močno pogrešamo, še posebej otroci.
Spoštovani starši, dragi učenci,
zavedamo se, da je kljub vaši želji po srečanju s sošolci in učitelji ponovni prihod v šolo nekoliko stresen in negotov. Poskrbeli bomo, da boste šolski prag čim lažje prestopili in se v šoli počutili varne. Pri upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije pričakujemo pomoč staršev, ki ste se že izkazali kot naši uspešni podporniki, za kar se vam iskreno zahvaljujemo.
Skupaj bomo zmogli!
Lepo vas pozdravljam, v. d. ravnateljica s sodelavci

 

Priloge:

 

(Skupno 884 obiskov, današnjih obiskov 1)